Επικοινωνία

AVEBIOM:

Pablo_Rodero

Pablo Rodero

www.avebiom.org email  pablorodero@avebiom.org Linkedin


CIEMAT:

Pablo_Rodero

Juan Esteban Carrasco García

www.ciemat.es email  juan.carrasco@ciemat.es


AIEL:

Laura_Bàu

Laura Baù

www.aiel.cia.it/en email  bau.aiel@cia.it Linkedin


TUBITAK:

Eyup_Simsek

Eyüp ŞİMŞEK (MAM-EE)

www.tubitakgov.tr email  eyup.simsek@tubitak.gov.tr Linkedin


TFS:

Santiago_Sánchez

Santiago Sánchez

www.grupotercerafase.com email  ssanchez@grupotercerafase.com Linkedin


CBE:

Teresa_Almeida

Teresa Almeida

www.centrodabiomassa.pt email  teresa.almeida@centrodabiomassa.pt


CERTH:

Manolis_Karampinis

Manolis Karampinis

www.certh.gr email  karampinis@certh.gr


GIS:

Nike_Krajnc

Nike Krajnc

www.gozdis.si email  nike.krajnc@gozdis.si Linkedin


BIOS:

Thomas_Brunner

Thomas Brunner

www.bios-bioenergy.at email  brunner@bios-bioenergy.at


PEFC España:

Marta_Salvador

Marta Salvador

www.pefc.es email  msalvador@pefc.es Linkedin


ZEZ:

Hajdana_Rukavina

Hajdana Rukavina

http://www.zez.coop email  hajdana.rukavina@zez.coop Linkedin