Οριστικοποίηση του βελτιωμένου Συστήματος Πιστοποίησης BIOmasud®

Κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου υλοποίησης του έργου BIOMASUD PLUS, η κοινοπραξία του έργου αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών της για τη βελτίωση του συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και αειφορίας BIOmasud®. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν μέρος της Ενότητας Εργασίας 6 και περιλάμβαναν τρεις κύριες δράσεις:

  • Αναθεώρηση του εγχειριδίου της πιστοποίησης ώστε να συμπεριληφθούν οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν
  • Θέσπιση της δομής του συστήματος στις χώρες που εφαρμόζεται
  • Πραγματοποίηση πιλοτικών επιθεωρήσεων στις σχετικές χώρες ώστε να δοκιμαστεί το εγχειρίδιο στην πράξη

Continue reading

Τελευταίοι μήνες υλοποίησης του έργου Biomasud Plus

Το έργο Biomasud Plus (no. 691763 του προγράμματος χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020), που έχει σκοπό να βελτιώσει το σύστημα ποιότητας και αειφορίας για Μεσογειακά είδη βιομάζας BIOmasud®, θα έρθει εις πέρας στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους 2018 και επομένως θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες εκκρεμείς εργασίες τις επόμενες εβδομάδες.Continue reading

Οδηγός για την βελτιστοποίηση της χρήσης Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων σε συσκευές καύσης

Στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες τα στερεά βιοκαύσιμα για εφαρμογές θέρμανσης στον οικιακό τομέα κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Εκτός από τις πελλέτες και τα θρύμματα ξύλου χρησιμοποιείται και πλήθος στερεών βιοκαυσίμων που προέρχονται από τυπικά είδη Μεσογειακής βιομάζας. Στο πλαίσιο του έργου Biomasud Plus “Ανάπτυξη της αειφόρου αγοράς Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων για οικιακή χρήση” (πρόγραμμα χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020), πραγματοποιήθηκε έρευνα για τα στερεά βιοκαύσιμα που εμπορεύονται σε επτά χώρες την Νότιας Ευρώπης (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία). Η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα κουκούτσια ελιάς είναι το πιο σημαντικό Μεσογειακό βιοκαύσιμο για τον οικιακό τομέα. Επιπλέον, κλαδέματα από ελαιόδεντρα και αμπελώνες αναφέρονται σαν είδη βιομάζας με μεγάλες προοπτικές για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων στον εν λόγω τομέα.Continue reading

First pilot audits of BIOmasud® in Croatia

Green Energy Cooperative (ZEZ) organized the first pilot audit in Croatia within the project Biomasud Plus from the program Horizon 2020. The overall goal of the project Biomasud Plus is to develop the market of mediterranean solid biofuels with implementing the label of quality and sustainability BIOmasud® for at least two companies producing and /or distributing residential heating solid biofuels within Mediterranean countries.Continue reading

First company certified with BIOmasud® scheme in Slovenia

One of the most important BIOmasud Plus project’s goals is to certify 2 different companies with BIOmasud® certificate within every included partner country and ensure quality of Mediterranean biomass/biofuels for domestic use.

To get the certificate, a company must accomplish 3 conditions: quality, sustainability and traceability of biomass. Certification get companies which produce solid biofuels or trade with them and are committed to obey the rules and conditions of certification system BIOmasud®.Continue reading

First Pilot Audit of BIOmasud® Certification in Turkey

In the scope of the project, each partner involved in the project will implement the certification system in at least two companies producing and /or distributing residential heating solid biofuels within their respective countries. For this purpose, they will initially conduct appropriate dissemination activities among stakeholders identified in WP2 (at least one workshop per country) and will implement auditing systems to be applied to the biofuel producers showing interest to join the label, according the procedures described in the label Handbook.

In Turkey, has been given serious efforts to select companies potentially interested to solid biofuel certification system. Focus group meeting was organized in February 2017. Furthermore, a workshop was organized in October 2017. There were different participants from universities, ministries, solid biofuel producers, societies. TUBITAK contacted a lot of solid fuel producers and explained the project. The most suitable ones were selected from these companies which have ISO 9001 certification system.Continue reading

Πρώτη Πιλοτική Επιθεώρηση BIOmasud® στην Ελλάδα

Στις 13 Ιουλίου 2018 το ΕΚΕΤΑ οργάνωσε την πρώτη πιλοτική επιθεώρηση του συστήματος BIOmasud® στην Ελλάδα στην εταιρεία BioAlten στο πλαίσιο του έργου Biomasud Plus.

Ο στόχος της επιθεώρησης ήταν το να διαπιστωθεί αν η παραγωγή πελλετών από κλαδέματα ελαιόδεντρων μπορεί να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Οδηγού του BIOmasud®.

Η παραγωγή των πελλετών από κλαδέματα ελαιόδεντρων είναι μια επιδεικτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του έργου AGROinLOG (Οριζόντας 2020 – Αριθμός Συμβολαίου 727961) το οποίο αφορά τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας (ΟΚΕΒ). Η πρώτη ύλη συλλέχθηκε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας από τον τοπικό αγροτικό συνεταιρισμό την άνοιξη του 2018.Continue reading

La planta de Greenalia en Sigüeiro (A Coruña) obtiene la certificación BIOMASUD para astillas de calidad

La empresa Greenalia Woodchips S.L.U., ubicada en Sigüeiro (A Coruña), acaba de obtener la certificación de biocombustibles sólidos BIOMASUD para astillas de calidad, gestionada en España por la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, AVEBIOM, que lleva en funcionamiento en el país desde 2014.

El objetivo de este sello, que también reconoce la sostenibilidad, es garantizar la calidad de la biomasa de uso doméstico en la región mediterránea de acuerdo a los estándares internacionales (astilla, ISO 17225-4), nacionales (hueso, UNE 164003; y de cáscaras de frutos secos, UNE 164004).Continue reading

Αξιολόγηση ποιότητας των Μεσογειακών στερεών βιοκαυσίμων

Στο έργο BIOMASUD PLUS υπάρχει ειδικό κεφάλαιο (ΠΕ3) αφιερωμένο στον ορισμό των απαιτήσεων ποιότητας για στερεά βιοκαύσιμα οικιακής χρήσης τα οποία θα συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης BIOMASUD. Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα στερεά βιοκαύσιμα, το σύστημα θα επεκταθεί και σε νέα βιοκαύσιμα που παράγονται στις χώρες της Μεσογείου.Continue reading