Πρώτη Πιλοτική Επιθεώρηση BIOmasud® στην Ελλάδα

Στις 13 Ιουλίου 2018 το ΕΚΕΤΑ οργάνωσε την πρώτη πιλοτική επιθεώρηση του συστήματος BIOmasud® στην Ελλάδα στην εταιρεία BioAlten στο πλαίσιο του έργου Biomasud Plus.

Ο στόχος της επιθεώρησης ήταν το να διαπιστωθεί αν η παραγωγή πελλετών από κλαδέματα ελαιόδεντρων μπορεί να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Οδηγού του BIOmasud®.

Η παραγωγή των πελλετών από κλαδέματα ελαιόδεντρων είναι μια επιδεικτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του έργου AGROinLOG (Οριζόντας 2020 – Αριθμός Συμβολαίου 727961) το οποίο αφορά τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας (ΟΚΕΒ). Η πρώτη ύλη συλλέχθηκε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας από τον τοπικό αγροτικό συνεταιρισμό την άνοιξη του 2018.Η BioAlten, ένας πιστοποιημένος κατά ENplus® παραγωγός πελλετών ξύλου, επιλέχθηκε από τη NUTRIA Α.Ε. (ο εταίρος του AGROinLOG που υλοποιεί το ΟΚΕΒ στον τομέα του ελαιολάδου στην Ελλάδα) για την πιλοτική παραγωγή πελλετών από κλαδέματα ελαιόδεντρων. Η BioAlten, με τη βοήθεια του ΕΚΕΤΑ, αναθεώησε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει, προκειμένου να είναι συμβατό με ττιςαπαιτήσεις του αναθεωρημένου εγχειριδίου του BIOmasud® (V14).

Η επιτόπια επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την TÜV Hellas, θυγατρική του TÜV NORD Group. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης έγινε έλεγχος των εγγράφων τεκμηρίωσης, της μονάδας, της δειγματοληψίας βιοκαυσίμου και των κριτηρίων αειφορίας και ιχνηλασιμότητας με βάση την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου του BIOmasud® (V14), που μεταφράστηκε από το ΕΚΕΤΑ.

Η επιθεώρηση δεν έδειξε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Όταν θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών και εφόσον θα πληρούνται οι προδιαγραφές για τις ποιοτικές κλάσεις του BIOmasud® για τις πελλέτες από κλαδέματα ελαιόδεντρων, η BioAlten θα μπορούσε να λάβει το σήμα ποιότητας BIOmasud® για αυτή την κατηγορία βιοκαυσίμου.

Η πρώτη πιλοτική επιθεώρηση στην Ελλάδα είναι και η πρώτη περίπτωση όπου αγροτικά κλαδέματα χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοκαυσίμων με πιστοποίηση ποιότητας. Επομένως, η δραστηριότητα αυτή δείχνει τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται σε όσους παραγωγούς ενδιαφέρονται για την παραγωγή τέτοιων καυσίμων και τη διάθεσή τους στην αγορά. Η συνεργασία με το AGROinLOGείναι ένα καλό παράδειγμα συνεργειών που αναπτύσσονται Ευρωπαϊκών έργων. Οι παραγόμενες πελλέτες θα χρησιμοποιηθούν και σε άλλες δραστηριότητες του έργου AGROinLOG, όπου προβλέπεται η «επαλήθευση» της εμπορικής τους αξίας μέσω δοκιμών καύσης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Τέλος, τόσο η TÜV Hellas όσο και η BioAlten ενδιαφέρονται για περαιτέρω συνεργασία με το σύστημα πιστοποίησης BIOmasud®, ως φορέας επιθεώρησης / πιστοποίησης και παραγωγός καυσίμου αντίστοιχα, ακόμα και μετά τη λήξη του έργου Biomasud Plus.

Posted in Sin categoría.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *