Οριστικοποίηση του βελτιωμένου Συστήματος Πιστοποίησης BIOmasud®

Κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου υλοποίησης του έργου BIOMASUD PLUS, η κοινοπραξία του έργου αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών της για τη βελτίωση του συστήματος πιστοποίησης ποιότητας και αειφορίας BIOmasud®. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν μέρος της Ενότητας Εργασίας 6 και περιλάμβαναν τρεις κύριες δράσεις:

  • Αναθεώρηση του εγχειριδίου της πιστοποίησης ώστε να συμπεριληφθούν οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν
  • Θέσπιση της δομής του συστήματος στις χώρες που εφαρμόζεται
  • Πραγματοποίηση πιλοτικών επιθεωρήσεων στις σχετικές χώρες ώστε να δοκιμαστεί το εγχειρίδιο στην πράξη

Μια πρώτη έκδοση του εγχειριδίου (v14) αναπτύχθηκε τους πρώτους μήνες του 2018 ενσωματώνοντας τις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έργου. Οι κύριες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων βιοκαυσίμων (κλαδέματα ελαιόδεντρων και αμπελώνων, κελύφη καρυδιών και φιστικιών), το σύστημα ιχνηλασιμότητας με μια on-line πλατφόρμα και την αναθεώρηση των απαιτήσεων αειφορίας ώστε να είναι σύμφωνες με την νέα Οδηγία RED II  που εγκρίθηκε πριν από μερικές ημέρες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια καινοτομία του συστήματος είναι ο διαχωρισμός του σε δυο είδη σημάτων, ένα σήμα για τα στερεά οικιακά βιοκαύσιμα για μικρές εγκαταστάσεις (σόμπες και μικρούς λέβητες) και ένα άλλο σήμα ποιότητας στερεών βιοκαυσίμων για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (λέβητες νοσοκομείων, τηλεθέρμανσης, κλπ.).

Το εγχειρίδιο αυτό δόθηκε σε όλους του εταίρους που εφαρμόζουν το σύστημα BIOmasud® στις χώρες τους αντίστοιχα (AIEL à Ιταλία, AVEBIOMà Ισπανία, CBE à Πορτογαλία, ΕΚΕΤΑ à Ελλάδα, GIS à Σλοβενία, TUBITAK à Τουρκία και ZEZ à Κροατία).

Επιπλέον, τους πρώτους μήνες του 2018, όλοι οι εταίροι που εφαρμόζουν το σύστημα έθεσαν την δομή του συστήματος στις χώρες τους. Το BIOmasud® είναι ένα σύστημα πιστοποίησης από τρίτους ανεξάρτητους φορείς που επιθεωρούν τους παραγωγούς ή τους εμπόρους, ελέγχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και εκδίδουν το πιστοποιητικό ώστε όλη η διαδικασία να είναι τελείως ανεξάρτητη και αξιόπιστη. Επαγγελματίες και φημισμένοι φορείς που είναι διαπιστευμένοι για τις συγκεκριμένες εργασίες έχουν γίνει μέρος του συστήματος (AENOR, Bureau Veritas, TUV, ENAMA και BEA).

Με την επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου (v14), έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πιλοτικές επιθεωρήσεις και οι εταίροι του έργου Biomasud Plus ελέγχουν στην πράξη τις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και αειφορίας. Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν από τις επιθεωρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να αναθεωρηθεί και πάλι το εγχειρίδιο και η νέα έκδοση (v15) ολοκληρώνεται τις τελευταίες εβδομάδες του έργου. Αυτή η έκδοση του εγχειριδίου θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Συστήματος και θα είναι σε ισχύ από την αρχή του επόμενου έτους.

Στην Ελλάδα, το ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε μια πιλοτική επιθεώρηση και μια μελέτη σκοπιμότητας. Η πιλοτική πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε στην μονάδα παραγωγής πελλετών της BioAlten, η οποία στο πλαίσιο των επιδεικτικών δραστηριοτήτων του έργου AGROinLOG (Οριζόντας 2020 – Αριθμός Συμβολαίου 727961) προχώρησε στην πιλοτική παραγωγή πελλετών από κλαδέματα ελιάς. Η BioAlten δεν έλαβε τελικά το σήμα ποιότητας για την παραγωγή των πελλετών από κλαδέματα ελιάς καθώς η περιεκτικότητά τους σε τέφρα ήταν υψηλότερη από τα επιτρεπόμενα όρια για πελλέτες κλάσης PI3.

Η δεύτερη εταιρία που επιλέχθηκε ήταν η Maltezos Dried Nuts, η οποία είναι σπαστήριο ξηρών καρπών. Επειδή πρόκειται για μικρή επιχείρηση με ετήσια παραγωγή κελυφών φιστικιού της τάξης των 10 t, επιλέχθηκε αντί για πιλοτική πιστοποίηση να πραγματοποιηθεί μελέτη σκοπιμότητας.

Posted in Sin categoría.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *