Τελευταίοι μήνες υλοποίησης του έργου Biomasud Plus

Το έργο Biomasud Plus (no. 691763 του προγράμματος χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020), που έχει σκοπό να βελτιώσει το σύστημα ποιότητας και αειφορίας για Μεσογειακά είδη βιομάζας BIOmasud®, θα έρθει εις πέρας στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους 2018 και επομένως θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες εκκρεμείς εργασίες τις επόμενες εβδομάδες.

Μεταξύ των εκθέσεων και των τεχνικών μελετών ή δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να τονιστούν τα ακόλουθα:

  • Αγορά Μεσογειακής βιομάζας. Κατά την διάρκεια της δράσης 2.1, πραγματοποιήθηκε μελέτη αγοράς στην Κροατία, την Σλοβενία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Τουρκία. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις SWOT για τα Μεσογειακά είδη βιομάζας σε κάθε χώρα και στην συνέχεια ενοποιήθηκαν και εξήχθησαν κοινά συμπεράσματα.
  • Ποιότητα Μεσογειακών βιοκαυσίμων. Συνολικά συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 347 δείγματα Μεσογειακής βιομάζας ώστε να τυποποιηθούν και να συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης. Αρκετά νέα είδη βιομάζας έχουν εισαχθεί στο σύστημα πιστοποίησης, όπως τα κλαδέματα ελαιόδεντρων και αμπελιών και τα κελύφη καρυδιών και φιστικιών. Οι εκθέσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό ποιότητας και την κατηγοριοποίηση των βιοκαυσίμων αυτών βρίσκονται στα παραδοτέα 3.2 και 3.3 και είναι διαθέσιμα για λήψη στον ιστότοπο του έργου.
  • Κριτήρια αειφορίας στο σύστημα BIOmasud®. Η κοινοπραξία του έργου έχει ήδη ολοκληρώσει την αναθεώρηση των απαιτήσεων αειφορίας του συστήματος. Ανάλογα με την προέλευσή τους, τα διάφορα είδη βιομάζας θα πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις. Κατά τις πιλοτικές επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εταιρίες, ελέγχθηκαν και οι απαιτήσεις αειφορίας που είχαν συμπεριληφθεί στο εγχειρίδιο του συστήματος πιστοποίησης. Η έκθεση με τις απαιτήσεις αειφορίας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του έργου, στο παραδοτέο 4.1.
  • Μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγή των στερεών βιοκαυσίμων. Κατά το πρώτο διάστημα υλοποίησης του έργου αναθεωρήθηκε η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα των διαφορετικών βιοκαυσίμων. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος υπολογισμού συμβαδίζει με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία για την αειφορία που δημοσιεύθηκε στην «χειμερινή δέσμη». Μια on-line πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα και να παρακολουθηθεί η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων των πιστοποιημένων εταιριών.
  • Σύστημα πιστοποίησης BIOmasud®. Το σύστημα πιστοποίησης δημιουργήθηκε κατά το προηγούμενο έργο BIOmasud (χρηματοδοτούμενο από πρόγραμμα Interreg SUDOE), και λειτουργεί εδώ και περίπου 3 χρόνια. Είχε προταθεί κατά την διάρκεια του έργου Biomasud Plus να πραγματοποιηθούν δυο πιλοτικές επιθεωρήσεις σε κάθε χώρα που θα διαχειρίζεται το σήμα ποιότητας (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία, Ιταλία και Τουρκία). Οι περισσότερες επιθεωρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και πολλές από τις εταιρίες δεν έχουν μεγάλες αποκλείσεις από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην βελτιωμένη έκδοση του εγχειριδίου ποιότητας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Αν και οι περισσότερες δράσεις έχουν ολοκληρωθεί, υπάρχουν ακόμα μερικές σημαντικές δράσεις όπως ο οδηγός για τους κατασκευαστές και εγκαταστάτες συσκευών που χρησιμοποιούν τα Μεσογειακά στερεά βιοκαύσιμα με σκοπό να βελτιστοποιηθεί η καύση τους. Ο οδηγός αυτός μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Επίσης απομένει, με βάση την εμπειρία από τις πιλοτικές επιθεωρήσεις, να συνταχθεί νέα έκδοση του εγχειριδίου της πιστοποίησης Biomasud,  η οποία θα είναι και η τελική και θα δημοσιευτεί μόλις λήξει το έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση BIOmasud® ή για το έργο Biomasud Plus, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου: coordinator@biomasudplus.eu

 

Posted in Sin categoría.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *